Brzezińska, M. (2015). Rosja w polskim filmie dokumentalnym na przykładzie projektu Rosja–Polska. Nowe spojrzenie. Acta Polono-Ruthenica, 1(XX), 17–23. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1709