Kramar, R. (2018). Strategie władz wobec ustnej twórczości ludowej w okresie stalinowskim (na materiałach ukraińskich). Acta Polono-Ruthenica, 1(XX), 55–65. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1713