Popiel-Machnicki, W. (2018). Obraz współczesnej Polski w refleksji literackiej Wiktora Jerofiejewa. Acta Polono-Ruthenica, 1(XX), 113–120. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1720