Dworakowska, B. E. (2018). Świat zwierząt w wierszach Jana Twardowskiego i ich rosyjskich przekładach. Acta Polono-Ruthenica, 1(XX), 169–179. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1727