Segen, L. (2018). Функцыяніраванне абрэвіятур у сучаснай беларускай мове (на прыкладзе спецыяльных тэкстаў са сферы бізнесу). Acta Polono-Ruthenica, 1(XX), 247–256. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1737