Dwornik, K. (2018). Stanowisko ks. Josyfa Łewyćkiego (1801-1860) w sporze o alfabet języka ruskiego (ukraińskiego) w Galicji w latach 30. i 40. XIX wieku. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 17–26. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1766