Mordań, M. (2018). Czy nadawane współcześnie „stare” imiona prawosławne zawsze są zamierzonym przejawem powrotu do tradycji?. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 51–65. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1773