Pluskota, T. (2018). Nazwy zawodów oraz stanowisk świeckich i kościelnych w toponimach dzierżawczych na dawnych Kresach południowo-wschodnich w wiekach XVI-XIX. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 65–75. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1804