Rudyk, A. (2018). Rosyjskie odpowiedniki przekładowe polskiego predykatywu trzeba. Acta Polono-Ruthenica, 1(XXI), 78–87. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1866