Stec, W. (2018). Metafora w nazewnictwie roślinnym: polskie i rosyjskie nazwy roślin leczniczych motywowane nazwami ze świata zwierząt. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 99–115. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1868