Grącka, M. (2018). Myśl narodnicka a polski ruch niepodległościowy. Powstanie styczniowe w prozie Nikołaja N. Złatowratskiego. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 161–174. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1872