Kaźmierczyk, Z. (2018). Wschodnia świadomość zła według Miłosza. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 175–183. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1873