Ksenicz, A. (2018). Jerzy Harasymowicz - poeta pogranicza. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 185–193. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1874