Mocarz-Kleindienst, M. (2018). Inność kulturowa w reportażach Ryszarda Kapuścińskiego i ich rosyjskich przekładach. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 217–224. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1877