NDiaye, I. A. (2018). Koncept śmierć w poezji emigracyjnej Nadieżdy Teffi. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 225–235. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1878