Stryjakowska, A. (2018). Wschód porwany? Obraz westernizującej się Polski w eseistyce Wiktora Jerofiejewa i Andrzeja Stasiuka. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 269–279. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1882