Kościołek, A. (2018). Obraz Rosji mikołajowskiej w Pamiętnikach św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 71–85. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1957