Mazurek, H. (2018). Konfrontacje rosyjsko-polskie w dramatach Gabrieli Zapolskiej. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 111–118. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1995