Dąbrowska, M. (2018). Samuel Bogumił Linde a kultura i nauka rosyjska (na materiale czasopism początku XIX wieku). Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 191–205. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2002