Kwiatkowska, T. (2018). Gramatyczna kategoria rodzaju dla zapożyczeń w języku polskim i rosyjskim: paralele i różnice. Acta Polono-Ruthenica, 1(XIX), 217–229. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2004