Akimowa, T. (2012). Dialog Wielkiej księżnej Katarzyny Aleksejewny z anonimowym polskim autorem o miejscu i roli kobiety w społeczeństwie: problematyka funkcjonowania anegdoty w twórczości Katarzyny II. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), 7–17. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2256