Dziedzic, J. (2012). Afanasij Fet w krytyce zachodniej. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), 19–26. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2257