Kurianowicz, M. (2012). Początki drukowanej Biblii słowiańskiej na terenie Rusi Moskiewskiej. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), 27–35. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2258