Matus, I. (2012). Wokół problematyki kasacji unii kościelnej w latach 30. XIX wieku w obwodzie białostockim (od unickiego parocha do prawosławnego duchownego). Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), 37–50. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2260