Wasiluk, J. (2012). Kształtowanie się idei narodowej w literaturze białoruskiej XIX wieku. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), 51–67. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2261