Polakowa, M. (2012). Ikony pokolenia jeans. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), 69–80. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2262