Letka-Spychała, O. (2012). Metaforyzacja lustra w cyklu Inny Lisnianskiej „Stare lustro”. Próba kognitywnej analizy wybranych utworów. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), 81–91. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2263