Witkowska, L. (2012). Międzykulturowa komunikacja. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), 139–147. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2268