Olechno-Wasiluk, J. (2012). Aksjologiczny obraz kobiety na podstawie paremii rosyjskich. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), 159–165. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2270