Yudina, N. (2012). Niektóre nowe funkcje interakcji w słowiańskiej wspólnocie językowej w XXI wieku. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), 179–190. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2272