Getka, J. (2012). „Posłav spekulatora, czyli kata” – ekwiwalenty leksykalne w ukraińskim wariancie „prostej mowy” XVIII wieku (na materiale „Nauk parafialnych” Juliana Dobryłowskiego, Poczajów 1794). Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), 217–233. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2275