Korzeniewska-Berczyńska, J. (2012). А.З. Дмитровский, Славянские записки, Калининград 2010, ss. 154. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), 271–273. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2280