Rudziewicz, I. (2012). Halina Mazurek, Róża i płaszcz. Teatr Mariny Cwietajewej, WW Oficyna Wydawnicza, Katowice 2009, ss. 116. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), 279–282. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2283