Rudziewicz, I. (2012). "Heteroglossia. Studia Kulturoznawczo-Filologiczne", pod redakcją Walentego Piłata, Bydgoszcz 2011, nr 1, ss. 173. Acta Polono-Ruthenica, 1(XVII), 283–285. Pobrano z https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/2284