Kościołek, A. (2018). "Rosyjskie Wilno" Andrzeja Murawjowa. Acta Polono-Ruthenica, 3(XXIII), 45–57. https://doi.org/10.31648/apr.2820