Rudyk, A. (2018). Leksykalne wykładniki wybranych emocji negatywnych w rosyjskojęzycznej wersji utworu Katarzyny Grocholi Upoważnienie do szczęścia. Acta Polono-Ruthenica, 3(XXIII), 109–118. https://doi.org/10.31648/apr.2831