Witczak, P. (2019). Odkrywanie świadomości religijnej w literaturze emigracji rosyjskiej pierwszej fali (o powieści Druga miłość Wasilija Janowskiego). Acta Polono-Ruthenica, 4(XXIV), 65–76. https://doi.org/10.31648/apr.4873