Kuligowska, K. (2020). Język w czasach zarazy. O wpływie pandemii na system leksykalny języka polskiego i rosyjskiego. Acta Polono-Ruthenica, 3(XXV), 109–126. https://doi.org/10.31648/apr.5893