Czetyrba-Piszczako, Mirosława. 2018. „Ukraińskie Frazeologizmy W Polskim przekładzie Piotra Kuprysia Eneidy Iwana Kotlarewskiego”. Acta Polono-Ruthenica 3 (XXII):109-21. https://doi.org/10.31648/apr.1252.