Bielniak, Nel. 2017. „Nadieżdy Teffi związki Z Polską”. Acta Polono-Ruthenica 2 (XXII):7-16. https://doi.org/10.31648/apr.1320.