Witczak, Patryk. 2018. „Z dziejów Emigracji Rosyjskiej W Polsce – Publicystyka Michaiła Arcybaszewa”. Acta Polono-Ruthenica 2 (XXII):37-47. https://doi.org/10.31648/apr.1323.