Białek, Ewa. 2018. „Rosyjska Depesza Kondolencyjna – Wzorzec Gatunkowy”. Acta Polono-Ruthenica 2 (XXII):51-63. https://doi.org/10.31648/apr.1324.