Olechno-Wasiluk, Joanna. 2018. „Multimedialny słownik Lingworealioznawczy – Nowe narzędzie W Lingwokulturologii Stosowanej”. Acta Polono-Ruthenica 2 (XXII):79-88. https://doi.org/10.31648/apr.1326.