Borys, Iwona. 2018. „Percepcja Przyrody W Sonecie Stepy akermańskie Adama Mickiewicza I Jego przekładach Na język Rosyjski”. Acta Polono-Ruthenica 2 (XXII):91-101. https://doi.org/10.31648/apr.1327.