Letka-Spychała, Olga. 2018. „Profesjolekty Jako źródło Translacyjnych I Kulturowych problemów tłumacza (na Materiale Kolacji Z zabójcą Aleksandry Marininy W tłumaczeniu Margarity Bartosik)”. Acta Polono-Ruthenica 2 (XXII). https://doi.org/10.31648/apr.1329.