NDiaye, Iwona Anna. 2018. „Kobieta Demoniczna Teffi (1872–1952) W przekładzie Juliana Tuwima”. Acta Polono-Ruthenica 2 (XXII):125-33. https://doi.org/10.31648/apr.1330.