Tołkaczewski, Filip. 2018. „Okazjonalizmy Wasilija Szukszyna W przekładzie Na język Polski”. Acta Polono-Ruthenica 2 (XXII):135-46. https://doi.org/10.31648/apr.1331.