Witczak, Patryk. 2018. „Proza Niny Berberowej Lat 20.-30. XX Wieku W kontekście Wielkiej Emigracji Rosyjskiej”. Acta Polono-Ruthenica 1 (XVIII):137-45. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1671.