Brzezińska, Marta. 2015. „Rosja W Polskim Filmie Dokumentalnym Na przykładzie Projektu Rosja–Polska. Nowe Spojrzenie”. Acta Polono-Ruthenica 1 (XX):17-23. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1709.