Kramar, Rostysław. 2018. „Strategie władz Wobec Ustnej twórczości Ludowej W Okresie Stalinowskim (na materiałach ukraińskich)”. Acta Polono-Ruthenica 1 (XX):55-65. https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/apr/article/view/1713.